Ring oss: 011-470 90 00


PosPlus II Kontrollenhet TYP A+C

PosPLUS är en certifierad liten kontrollenhet med USB eller RS-232 (Molex) anslutning, som är avsedd att kopplas till ett kassaregister som uppfyller kraven i skatteverkets förskrifter för certifierade kassaregister.
Kassaregistret skickar kvittoinformation om alla transaktioner till PosPLU II som i sin tur svarar med en kontrollkod som verifierar att kvittoinformationen lagrats och krypterats på ett korrekt sätt. Denna kontrollkod lagras på kassans kontrollremsa och i kassans journalminne.

CleanCash® Kontrollenhet

CleanCash® är en certifierad seriell (RS232) kontrollenhet som är avsedd att kopplas till ett kassaregister som uppfyller kraven i skatteverkets förskrift- er för certifierade kassaregister.

Kassaregistret skickar kvittoinformation om alla transaktioner till CleanCash® som i sin tur svarar med en kontrollkod som verifierar att kvittoinformationen lagrats och krypterats på ett korrekt sätt. Denna kontrollkod skrivs sedan ut på kvittot och lagras på kassans kontrollremsa och i kassans journalminne.

Quorion Kontrollenhet

Boxen, vårt eget varumärke!

Boxen kontrollenhet för kassaregister blev som första kontrollenhet av typ C certifierad 2009-09-15. Den har funnits på svenska marknaden sedan nov. 2009. Boxen har ett litet och smidigt format vilket gör den lättplacerad i ofta trånga kassamiljöer.

Mått: 120 x 130 x 32 mm.

Sam4s Kontrollenhet SCU-100

Certifierad kontrollenhet.

Sam4S har som ensam leverantör funktionen att kunna skicka den elektroni- ska journalen, som endast är till för skatteverkets eventuella kontroller, till kontrollboxen. En av kunderna mycket uppskattad funktion.

Ett certifierat kassaregister är ett tillverkardeklarerat kassaregister som är
kopplat till en certifierad kontrollenhet. Kontrollenheten SCU-100 går att koppla mot både enkla kassaregister och avancerade PC-baserade kassasystem.