CleanCash Type-A

kr0.00

Certifierad kontrollbox RS232 eller USB typ: A

CleanCash® är en kontrollenhet av Typ A som är avsedd att kopplas till en kassaplats med ett
kassaregister eller en PC-baserad kassa med kassamjukvara som uppfyller kraven i Skatteverkets
föreskrifter för ett certifierat kassaregister.

Kategori: