Kontrollenheten.se

Certifierad kontrollbox typ: A

Micro-USB (simulerad com-port) samt molex kontakt för
kablar med DB9/RJ45 kontakt på andra sidan.

Kategori: